Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Schválené cenníky

 

6.regulačné obdobie 2023 – 2027

 

Elektroenergetika

 Zmeny platné pre obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024

Cenové rozhodnutie č. 0343/2023/E  ceny za pripojenie pri pripojení do distribučnej sústavy. (zverejnené 12.02.2024)

 Cenové rozhodnutie č. 0026/2024/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom okrem domácnosti na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024. (zverejnené 13.11.2023)

Cenník E/1/2024/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom okrem domácnosti na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 (zverejnené 30.11.2023)

Cenové rozhodnutie č. 0242/2024/E ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0269/2023/E – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, platné od 01.01.2024 do 31.12.2024 (zverejnené 02.02.2024)

 

Cenník E/2/2024 za dodávku elektriny odberateľom kategórie maloodber platný od 1.5.2024

Cenník E/1 /2024 za dodávku elektriny odberateľom kategórie maloodber platný od 1.1.2024  (zverejnené 30.11.2023)

Cenové rozhodnutia a cenníky platné od 1.1.2023

Cenové rozhodnutie č. 0269/2023/E – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 21.12.2023 do 31.12.2023 (zverejnené 21.12.2023)

Cenové rozhodnutie č. 0038/2023/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. (zverejnené 21.12.2022)

 Cenník E/1/2023/MP za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.01.2023 do 31.12.2023 (zverejnené 22.12.2022)

 Predbežné opatrenie  – rozhodnutie č. 0003/2023/E – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 01.01.2023 do 31.12.2023

Nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov  platí od 1.1.2023

Nariadenie vlády SR č. 139/2023 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 465/2022 Z.z., platí od 01.05.2023

Plynárenstvo

Zmeny platné pre obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024

 Cenové rozhodnutie č. 0004/2024/P za dodávku plynu zraniteľným odberateľom okrem domácnosti na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024 (zverejnené 23.11.2023)

Cenník P/1/2024/MP za dodávku plynu zraniteľným odberateľom okrem domácnosti na obdobie od.1.1.2024 do 31.12.2024 (zverejnené 30.11.2023)

 Cenník M/1/2024/ za dodávku plynu odberateľom kategórie maloodber platný  od.1.1.2024 (zverejnené 30.11.2023)

Cenové rozhodnutia a cenníky platné od 1.1.2023

  Cenové rozhodnutie č. 0020/2023/P za dodávku plynu zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. (zverejnené 28.12.2022)

  Cenník P/1/2023/MP za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.01.2023 do 31.12.2023 (zverejnené 28.12.2022)

  Cenové rozhodnutie č. 0069/2023/P- maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia (zverejnené 27.1.2023)

 

Tepelná energetika

Cenové rozhodnutie  č. 0267/2023/T - maximálna cena tepla na obdobie od 1.1.2023 do31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia (zverejnené 30.12.2022)


Cenové rozhodnutie  č. 0384/2023/T, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0267/2023/T - platí od 1.6.2023 (zverejnené 31.05.2023)

 

 

 

 

ARCHÍV

Elektroenergetika

Cenové rozhodnutie – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre rok 2014 – 2016 (.pdf)

Zmena cenového rozhodnutia  – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platná od 01.02.2015

Zmena cenového rozhodnutia – tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platná od 01.01.2016

Cenové rozhodnutie – dodávka elektriny pre malý podnik pre rok 2014 -2016

Cenník E/1/2014/MP za dodávku elektriny pre kategóriu malý podnik platný od 1.1.2014 do 31.01.2015

Zmena cenového rozhodnutia –  dodávka elektriny pre malý podnik platná od 01.02.2015

Cenník E/1/2015/MP za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.02.2015 do 21.12.2015

Zmena cenového rozhodnutia – dodávka elektriny pre malý podnik platná od 01.01.2016

Cenník E/1/2016/MP za dodávku elektriny pre odberateľov kategórie malý podnik platný od 01.01.2016 do 31.12.2016

 

5.Regulačné obdobie 2017 – 2021

Cenové rozhodnutie 0064/2017/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 23.12.2016) ZRUŠENÉ od 1.1.2017rozhodnutím č. 0229/2017/E

Cenové rozhodnutie 0229/2017E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 07.03.2017) zrušené od 19.02.2018 cenovým rozhodnutím 0244/2018/E

Cenník E/1/2017/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom platný od 01.01.2017 (zverejnené 23.12.2016) ZRUŠENÉ

Cenník  E/2/2017/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 14.03.2017)  nahradený cenníkom E/1/2018/MP

Cenové rozhodnutie č. 0065/2017/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 01.01.2017 do 31.12.2021 ( zverejnené 02.01.2017) ZRUŠENÉ od 1.1.2017 rozhodnutím č. 0333/2017/E

Cenové rozhodnutie  č.0333/2017/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 01.01.2017 do 31.12.2021 (zverejnené 10.04.2017)  ZRUŠENÉ od 1.1.2018 rozhodnutím č. 0058/2018/E

Zmeny platné pre obdobie 2018 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0058/2018/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny platné od 1.1.2018 do 31.12.2021

Cenové rozhodnutie 0244/2018/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom platné od 19.02.2018

Cenník E/1/2018/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.3.2018

Zmeny platné pre obdobie 2019 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0123/2019/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie 0244/2018/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 (zverejnené 29.11.2018)

Cenník E/1/2019/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2019 (zverejnené 5.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0094/2019/E, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0058/2018/E z 18.12.2017 za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (zverejnené 06.12.2018)

  Zmeny platné pre rok obdobie 2020 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0055/2020/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0244/2018/E v znení rozhodnutia č. 0123/2019/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021. (zverejnené 5.12.2019)

Cenník E/1/2020/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2020 (zverejnené 5.12.2019)

Cenové rozhodnutie č. 0121/2020/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č.0058/2018/E z 18.12.2017 v znení rozhodnutia č.0094/2019/E z 30.11.2018 za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (zverejnené 19.12.2019)

Zmeny platné pre obdobie 2021 – koniec 5. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie č. 0055/2021/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0244/2018/E v znení rozhodnutia č. 0123/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0055/2020/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 (zverejnené 19.11.2020)

Cenník E/1/2021/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik platný od 1.1.2021 (zverejnené 19.11.2020)

Cenové rozhodnutie č. 0201/2021/E, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0058/2018/E v znení rozhodnutia č. 0094//2019/E v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1.02.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 28.01.2021)

Zmeny platné pre obdobie:  2022 – koniec 5. regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie č. 0077/2022/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0244/2018/E v znení rozhodnutia č. 0123/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0055/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0055/2021/E za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. (zverejnené 23.12.2021)

Cenník E/2022/MP za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom kategórie  malý podnik platný od 1.1.2022 (zverejnené 31.12.2021)

Cenové rozhodnutie č.0209/2022/E, ktorým sa mení cenové rozhodnutie č. 0058/2018/E v znení rozhodnutia č. 0094//2019/E v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0077/2022/E  za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1.02.2022 do konca 5. regulačného obdobia

 

Plynárenstvo

Cenové rozhodnutie - tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre rok 2014 -2016 (.pdf) neplatné 

Cenové rozhodnutie – dodávka plynu pre malý podnik pre rok 2014 -2016 neplatné

Cenník P/1/2014/MP pre odberateľov plynu kategórie malý podnik neplatné

Regulačné obdobie 2017 – 2021

 Cenové rozhodnutie č. 0017/2017/P – dodávka plynu pre zraniteľných odberateľov pre roky 2017 – 2021 – od 1.02.2018 nahradené cenovým rozhodnutím č 0009/2018/P neplatné

Cenník P/1/2017/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom kategórie malý podnik pre rok 2017  - neplatné 

Cenové rozhodnutie č. 0047/2017/P – maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre roky 2017 – 2021 (zverejnené 12.12.2016)

Cenník P/1/2017/DIS za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre roky 2017 – 2021 (zverejnené 21.12. 2016) 

Zmeny platné pre obdobie 2018 – 2021

Cenové rozhodnutie 0009/2018/P – dodávka plynu pre zraniteľných odberateľov, platné od 1.2.2018 do 31.12.2021

Cenník P/1/2018/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom platný od 1.2.2018

 Zmeny platné pre obdobie 2019 -2021

Cenové rozhodnutie č. 0020/2019/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0017/2017/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P – dodávka plynu zraniteľným odberateľom, platné od 1.1.2019 do 31.12.2021(zverejnené 07.12.2018)

Cenník P/1/2019/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom platný od 1.1.2019

Zmeny platné pre obdobie 2021 – koniec 5.regulačného obdobia

Cenové rozhodnutie č. 0032/2021/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0017/2018/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P a v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P – dodávka plynu zraniteľným odberateľom, platné od 1.1.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 20.10.2020)

Cenník P/1/2021/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom (zverejnené 27.10.2020)

Cenové rozhodnutie č. 0071/2021/P, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0047/2017/P  – maximálna cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, platné od 1.2.2021 do konca 5. regulačného obdobia (zverejnené 28.01.2021)

Zmeny platné pre obdobie roka 2022

Cenové rozhodnutie č. 0067/2022/P, ktorým sa mení rozhodnutie č.0017/2018/P v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P, v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P a v znení rozhodnutia č. 0032/2021/P – dodávka plynu zraniteľným odberateľom platné od 1.1.2022 do 31.12.2022. (zverejnené 20.12.2021)

 Cenník P/1/2022/MP pre dodávku plynu zraniteľným odberateľom (zverejnené 30.12.2021)

 

Tepelná energetika

Cenové rozhodnutie  č. 0233/2014/T - cena tepla pre rok 2014 -2016(.pdf) neplatné

Regulačné obdobie 2017 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0252/2017/T – cena tepla pre rok 2017 – 2021 (zverejnené 14.12.2016)

 Zmeny platné pre obdobie 2019 – 2021

Cenové rozhodnutie č. 0130/2019/T ktorým sa mení rozhodnutie č. 0252/2017/T  s účinnosťou od 01.01.2019 – cena tepla pre obdobie  2019 – 2021 (zverejnené 12.12.2018)

Cenové rozhodnutie č. 0347/2021/T ktorým sa mení rozhodnutie č. 0252/2019/T v znení rozhodnutia č. 0130/2019/T – cena tepla pre obdobie do 31.12.2022 (zverejnené 16.09.2021)

Zmeny platné pre obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022

Cenové rozhodnutie č. 0173/2022/T, ktorým sa mení rozhodnutie č. 0252/2019/T v znení rozhodnutia č. 0130/2019/T a v znení rozhodnutia č. 0347/2021/T – cena tepla pre obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. (zverejnené 31.12.2021)