Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

O firme

BSSM, s.r.o., ako vlastník nehnuteľností, ponúka na prenájom nebytové priestory a s tým súvisiace doplnkové služby a zabezpečuje distribúciu a predaj energií (elektrina, plyn, teplo). 

Obchodná politika spoločnosti:
Predovšetkým
Seriózne a korektné vystupovanie voči zákazníkom a úcta k nim,
Sledovanie potrieb nájomcov a reakcia na ne,
Stabilita ceny nájomného so snahou o prispôsobenie sa potrebám nájomcov,
Tvorenie prostredia pohody a pokoja,
Hľadanie spoločných východísk pri riešení problémov nájomcu,
Riešenie prípadných sporov predovšetkým diskusiou a mimosúdnym riešením.

Spoločnosť ponúka na prenájom:
  • haly (skladové a výrobné priestory): vykurované, nevykurované, na výrobnú činnosť, prevádzku alebo na skladovanie, v niektorých halách je umiestnený mostový žeriav, nezateplenú halu na skladovanie kovových profilov, plechov, trubiek a tyčoviny, prístrešky prestrešené a miestami oplotené prístrešky opreté o priľahlé haly na skladovanie alebo inú príbuznú činnosť,
  • predajné priestory
  • voľné plochy: spevnené voľné plochy na rôznu skladovú činnosť
  • kancelárie: umiestnené v rôznych budovách a používaných na bežnú kancelársku činnosť

Štatutárne orgány spoločnosti:

Dozorná rada:

Mgr.Kamil Bodnár – predseda dozornej rady

Ing.Monika Ďurajková – člen dozornej rady

Mgr. et Mgr. Marek Machata – člen dozornej rady


Konatelia:

Ing.Andrej Včelík

Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti BSSM, s.r.o. je Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava.
V súlade s ustanoveniami § 56 a nasl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka spoločnosť vykonáva svoju činnosť samostatne, je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje pod svojim obchodným menom.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č.:27764/B. viac…

IČO:       35847689
DIČ:       2021700637
IČ DPH: SK2021700637